SVT rapporterar om solkarteringsprojektet

SVT rapporterar om solkarteringsprojektet

Projektet Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  uppmärksammas av SVT i en artikel och ett nyhetsinslag. Byggnader uppförda före 1945 har stor potential för solelsproduktion, samtidigt riskeras kulturhistoriska värden gå förlorade om solpaneler sätts upp på fel sätt. Inom projeketet utvecklas en karta för att kunna se vilka byggnader och var på byggnaderna solpaneler passar att sätta upp.

Se inslag och artikel här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ny-karta-ska-visa-var-det-passar-med-solpaneler

Läs mer om projektet här: https://sparaochbevara.se/forskningsprogrammet/byggnadsantikvarisk-solkartering-potential-for-solelproduktion-i-kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse/

One Comment

  1. Pingback: Study Medicine in Nigeria

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *