Superisolering testas i fält

Superisolering testas i fält

Superisoleringsmaterial har hög termisk resistans samtidigt som det är tunt. Eftersom superisolering gör det möjligt att hålla konstruktionen mer smäcker så ger det bättre förutsättningar för användning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tunnheten gör det enklare att bevara den ursprungliga arkitekturen, proportioner och dessutom få mer golvyta över. Pär Johansson, som är projektdeltagare i Spara och bevara, testar nu superisolering i fält på en industriell tegelbyggnad från 1896. Byggnaden tilläggsisoleras på insidan och nu ska konstruktionen övervakas för att se hur energiprestandan förändras. Viktigt att se över är förändrade fuktförhållanden i väggen så att åtgärden inte skadar teglet.

Läs mer på www.chalmers.se

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *