Home » Blogg
Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

Spara och bevara på Byggnadsvårdens konvent 2019

I förra veckan var det dags för årets Byggnadsvårdskonvent i Mariestad. Med över 600 deltagare är detta en av de största och viktigaste arenorna i Sverige för professionella att samlas kring byggnadsvård. I år var det flera av Spara och bevaras projektdeltagare som presenterade sin forskning och fick tillfälle att prata med människor verksamma i branschen.

David Lingfors presenterade projektet Byggnadsantikvarisk solkartering under samma pass som Petra Eriksson talade om resultaten från projektet Potential och policies, då under rubriken Nära noll – hur långt kan vi nå? Både David och Petra är verksamma vid Uppsala universitet. Paula Femenias från Chalmers hade ett föredrag om sitt projekt, under rubriken Omrenovering – när byggnader renoveras en andra gång. Gustaf Leijonhuvud som är delaktig i projekt inom Spara och bevara passade också på att föra ett samtal kring Nationellt forum inneklimat som finansierats av Riksantikvarieämbetet.

Det stora temat för konventet kom att bli byggnadsvårdens roll i en hållbar utveckling – byggnadsvården ÄR hållbarhet konstaterades redan på invigningen. I det sammanhanget blir energieffektivisering av äldre byggnader viktigt. Konventet avslutades under fredagen med en gemensam tvåminutersstrejk för klimatet och för att stötta alla de som engagerar sig i rörelsen Fridays for future.

Mer om byggnadsvårdens konvent hittar du här: https://byggnadsvardenskonvent.se/

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.