Home » Spara & bevaras programkonferens

Spara & bevaras programkonferens

Datum: 25 september, 2018

Plats: Wisby strand

Spara och bevara är Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Programmet syftar till att utveckla ny kunskap, tekniska lösningar och metoder som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att dess värden förstörs eller förvanskas. Den tredje fyraårsetappen av programmet har omfattat sexton olika projekt och avslutas under 2018.

Konferensen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Forskarna kommer att presentera sina projekt och berätta om hur resultaten kan komma till användning. Det blir även möjlighet till frågor och diskussion i mindre grupper. Konferensen hålls på svenska.

Inbjudan med program och information om anmälan kommer i slutet av april. Informationen uppdateras löpande här.

Har du några frågor? Kontakta info@sparaochbevara.se