Slutkonferens för EFFESUS

Slutkonferens för EFFESUS

EFFESUS (Energy efficiency for EU historic districts sustainability) är ett projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och universitetets roll i projektet är att utveckla metoder för kategorisering av det europeiska byggnadsbeståndet.

I juni hålls en slutkonferens som är öppen för intresserade. Inbjudan och mer info finner du här.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *