Se webbinariet om Molnbaserade digitaliseringstjänster för historiska byggnader

Spara och bevara anordnade den 16 November ett webbinarium.

Det finns ett omfattande behov av digital transformation Inom historiska byggnader, men det har saknats bra digitaliseringslösningar. Inom projektet ”Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader” som finansierats av Energimyndigheten sedan 2020, har det forskats och utvecklats en molnlänkad lösning för att erbjuda helt automatiserade digitaliseringstjänster, i stället för enbart tekniska lösningar. Åtta organisationer i Sverige har redan använt en prototyp som tagits fram för test och validering. På detta webbinarium redovisade projektet resultat. Några av pilotanvändningar introduceras också, t.ex. skapande av en digital tvilling av Löfstad slott i Östergötland för energieffektivisering samt övervakning av Julita gård i Sörmland och Stjernsund slott i Närke. Det finns fyra partners i projektet: Linköpings universitet, Campus Norrköping, Uppsala universitet, Campus Gotland, RISE i Linköping och Norrevo Fastigheter AB i Norrköping.

Mer information om projektet

Programmet var följande;

  • Introduktion till projektet och resultaten (Shaofang Gong, LiU och Maria Danestig, Norrevo)
  • Case: skapande av en digital tvilling av Löfstad slott (Zhongjun Ni, LiU)
  • Dataanalys (Gustav Yngemo, RISE)
  • Tillämpningar på Stjernsund slott och Julita gård (Petra Eriksson, UU)
  • Diskussion

Här kan du se det inspelade webbinariet.

Comments are closed.