Resultatwebbinarium: Solel och varsamhetskrav

Resultatwebbinarium: Solel och varsamhetskrav

Varmt välkomna till ett webbinarium där vi kommer att presentera resultat från projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer!

Projektet har syftat till att främja varsamma och väl anpassade solcellsinstallationer samt skapa samverkan bland olika yrkesroller så som bygglovshandläggare, antikvarier och solcellsinstallatörer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Region Örebro län, Samhällsbyggnad Bergslagen och Länsstyrelsen i Örebro. Bidragande till projektets genomförande är även Solisten, Örebro kommun, Statens fastighetsverk, Samhällsbyggnad Sydnärke och Svensk Solenergi.

Skicka gärna inbjudan vidare till dina kollegor.

Datum: 15 december

Tid: 09.00-10.00
________________________________________________________________________________
För att komma in på webbinariet:
Klicka här för att ansluta till mötet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQxOTUwODktNTNlZS00NzhiLWJjMzQtMDFlMTg4ZWUwYWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aece5b19-8227-4c27-8218-1aea120ec062%22%2c%22Oid%22%3a%22d0887319-b782-48ad-9223-6a8932497450%22%7d>
Mötes-ID: 384 758 046 719
Lösenord: pYUkwR

Ladda ned Teams-<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app> | Anslut på webben<https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting>


Anslut med en videokonferensenhet
teams@video.regionorebrolan.se<mailto:teams@video.regionorebrolan.se>
videokonferens-ID: 121 335 960 5


Alternate VTC instructions<https://video.regionorebrolan.se/teams/?conf=1213359605&ivr=teams&d=video.regionorebrolan.se&ip=194.103.184.41&test=test_call&w>


Eller ring in (endast ljud)
&#43;46 8 505 218 20,,106881916#<tel:+46850521820,106881916#>   Sweden, Stockholm
Telefonkonferens-ID: 106 881 916#

Comments are closed.