Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Under vintern 2022-2023 har Högskolan i Gävle provat tillfällig installation av sorptiva avfuktare för undvikande av extrema fukthalter inne i hälsingegården Erik-Anders. Byggnaden hör till världsarvet Hälsingegårdar (https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar) där de rikt dekorerade gamla festbyggnaderna i trä utgör huvudattraktion. Byggnaderna är ständigt kallställda och tillfälliga fukthalter på 100 % inomhus (kondensförhållanden) har noterats vid vissa väderomslag vintertid i flera av gårdarna, medförande ökad vittrings-/nedbrytningsrisk för dekorationer och material. Förekomsten av kritiska väderomslag kan förväntas öka framöver p.g.a. pågående klimatförändringar. Preliminära resultat tyder på att vinterns fuktstyrningsförsök varit lyckade, men installationen medför tillfälligt ett avsevärt estetiskt ingrepp och har vissa kostnader.

Det kommer att hållas en resultat- och diskussionsträff kring detta på.

Datum: 9 juni 2023
Tid: 10.00-12.00

Plats: Erik-Andersgården (https://erik-anders.se/) nära Söderhamn

Anmälan mottages gärna innan den 5 juni till mms@hig.se, även om det bör finnas plats för spontanbesök.

Välkommen att medverka!

Magnus Mattsson (mms@hig.se, 073-4607691) och Jan Akander (jpa@hig.se, 070-5083769)

Comments are closed.