Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Renoveringsinfo – nyheter och forskningsrön kring renovering

Bild: Byggnad under renovering i Visby. Foto: Tor Broström.

 

Renoveringsinfo är en webbplats och tjänst från Nationellt Renoveringscentrum och AB Svensk Byggtjänst där nyheter och forskningsrön kring renovering publiceras för att bidra till kunskapsuppbyggnad och informationsspridning.

”Här finns experterna och debattörerna och renoveringsspecifika ämnen som boendesamverkan och konvertering. Du kan också själv söka information om olika renoveringsprojekt över hela landet.”

På webbplatsen finns flera artiklar med koppling till energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader och Spara och bevara. Ett tips är den nya artikeln ”Standard för historiska byggnaders energiprestanda” som beskriver hur fastighetsägare med hjälp av standarden SS-EN 16883:2017 kan renovera samt energieffektivisera kulturhistoriska hus på ett mer systematiskt vis.

Länk till artikeln och Renoveringsinfo: https://renoveringsinfo.byggtjanst.se/web/standard-for-historiska-byggnaders-energiprestanda/54143

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.