Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Om projektet

De övergripande energi- och klimatmålen innebär att det behöver göras fler och mer omfattande åtgärder i det befintliga byggnadsbeståndet vilket även inkluderar byggnader med varierande grad av kulturvärden. Det finns en mängd bra resultat som avser delar i energisystemet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det som nu behövs är ett helhetsgrepp som ger möjlighet att välja vilka åtgärder som bör kombineras för att nå längre med energieffektiviseringen och för att kunna prioritera vilka åtgärder som gör mest nytta och är viktigast, samtidigt som byggnadernas kulturvärden värnas.

Projektet syftar till att ge olika aktörer möjlighet att på ett medvetet och strukturerat sätt välja de bästa kombinationerna av energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet ska syntetisera kunskap samlad inom dessa områden till ett helhetsgrepp kring valet av åtgärder och hur dessa kan eller bör kombineras i enskilda renoveringsprojekt. Baserat på kunskap från tidigare projekt och forskning ska projektet utveckla en metod och ett verktyg som sprids framförallt till de som planerar energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Projektet pågick från januari 2020 till december 2021.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.