Home » Publikationer

Publikationer

 

Populärvetenskapliga artiklar

Arfvidsson, J., Bjelke-Holtermann, B. , Mattsson, J. Metoder för riskbedömning av historiska byggnader. Bygg & teknik nummer 5/16.

 

Konferensbidrag

Arfvidsson, J., Bjelke-Holtermann, B. , Mattsson, J. (2018) Status determination and risk assessment of measures in historic buildings, In: Conference Report: The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings / [ed] Tor Broström, Lisa Nilsen and Susanna Carlsten, Uppsala University.

Arfvidsson, J., Bjelke-Holtermann, B. , Mattsson, J. Status determination of historical buildings, an example. In: Proceedings of the 1st International Symposium on Building Pathology, ISBP2015 Porto, 24–27 March 2015.

Arfvidsson, J., Bjelke-Holtermann, B. , Mattsson, J. A method for status determination of historical buildings. In: NSB 2014. Page 1149.

 

Vetenskapliga artiklar

Arfvidsson, J., Bjelke-Holtermann, B. , Mattsson, J. (2017) Status determination of a historical building including measures for three different scenarios. Energy Procedia, Vol 132, Elsevier.