Home » Publikationer

Publikationer

Vetenskapliga artiklar

Strandberg-de Bruijn, P. B., Donarelli, A., Balksten, K. (2019) Full-scale Studies of Improving Energy Performance by Renovating Historic Swedish Timber Buildings with Hemp-lime. Applied Sciences, Volume 9 Issue 12.

 

Strandberg-de Bruijn, Balksten, K. (2021) Understanding Deterioration due to Salt and Ice Crystallization in Scandinavian Massive Brick Masonry. Open acess paper in Heritage.

 


Populärvetenskapliga artiklar

Strandberg-de Bruijn, P. B., Donarelli, A., Balksten, K. (2017) Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampakalk. Sid 26-29. Stockholm: Bygg&Teknik. Tema: Sunda Hus/Energi. ISSN: 0281-658x.

 


Konferensbidrag

Strandberg-de Bruijn, P. B., Balksten, K. Donarelli, A. (2017) Sustainable insulation of historical wooden and stone buildings with lime-hemp. 2nd International Conference on Bio-based Building Materials ICBBM 2017, Clermont-Ferrand, France.

 

Johansson, P., Donarelli, A., Strandberg, P. (2018) Performance of insulation materials for historic buildings: case studies comparing a super insulation material and hemp-lime. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic buildings, EEHB2018, Visby Sweden.

 

Strandberg-de Bruijn, P. B., & Balksten, K. (2019). Energy and moisture in historic masonry walls retrofitted with hemp-lime.
Conference Series: Materials Science and Engineering, 660, 12070.

 


Antologi

Fulltext-PDF: Antologi

Balksten, K., Strandberg-de Bruijn P. B. (red) (2019):

 • Hampakalk – tilläggsisolering på reveterade trähus och saltskadat tegelmurverk
 • Nygren, S. & Balksten, K., Reveterande bulhus i Visby, kapitel 2
 • Olsson, E., Lera i svenska byggtradition, kapitel 3
 • Johansson, F., Tegelmurverkens utveckling i Sverige, kapitel 4
 • Balksten, K., Saltvittrande tegelmurverk, kapitel 5
 • Strandberg-de Bruijn, P. & Balksten, K., Hampakalk som byggnadsmaterial, kapitel 6
 • Strandberg-de Bruijn, P., Balksten, K. & Donarelli, A., Hampakalk för tilläggsisolering, kapitel 7
 • Balksten, K. & Strandberg-de Bruijn, P., Hampakalk mot saltvittring, kapitel 8
 • Johansson, S., Hampakalkens risk för mikrobiell påväxt, kapitel 9
 • Edbladh, J. & Persson, J., Hampakalk för brandskydd på reveterade trähus, kapitel 10
 • Källgren, V., Hampakalk för god akustik, kapitel 11

 


Examensarbeten

Olsson, E., (2017): Ler- och långhalm – En studie av lera som byggnadsmaterial i svensk äldre bebyggelse. Kandidatuppsats i Kulturvård. Visby: Uppsala universitet

 

Johansson, F., (2017): Från slott till koja – en studie av det svenska murteglets historia. Kandidatuppsats i Kulturvård. Visby: Uppsala universitet

 

Källgren, V., (2017) Ljudmiljö i Kulturmiljö – Hampakalks akustiska egenskaper och tillämpbarhet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kandidatuppsats i Kulturvård. Visby: Uppsala universitet

 

Edbladh, J. & Persson, J., (2018): Hampakalk – en jämförelsestudie med avseende på brandegenskaper. Examensarbete på Brandingenjörsutbildningen. Lund: LTH