HERITWINS. Digitala tvillingar för cirkularitet av byggnadsdelar inom byggnadsvården

HERITWINS. Digitala tvillingar för cirkularitet av byggnadsdelar inom byggnadsvården

Projektsammanfattning

Det finns behov av att systematisera hanteringen av byggnadskomponenter från äldre byggnader, för att kunna återanvända dem genom att enklare hitta byggnadsdelar som visualiseras och återanvänds vid renovering. På så sätt sparas energin som krävs för nyproduktion, samtidigt som delarnas återstående förkroppsligade energi och kulturella värde bevaras.

Projektets mål

Det finns behov av att systematisera hanteringen av byggnadskomponenter från äldre byggnader, detta för att kunna återanvända dem enklare genom att hitta byggnadsdelar som visualiseras och återanvänds vid renovering. På så sätt sparas energin som krävs för nyproduktion, samtidigt som delarnas återstående förkroppsligade energi och kulturella värde bevaras. Förstudien syftar till att undersöka potentialen hos digitala inventeringar av befintliga och äldre byggnadskomponenter för att förbättra återanvändningen i en hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Scannings- och datainsamlingsverktyg kommer att testas för att skapa digitala kopior av äldre byggnadskomponenter. Informationen kommer att bearbetas och integreras med kvalitativa data om objekten (t ex stil, byggnadsperiod, material). Uppgifterna läggs i en databas som är tillgänglig för alla intressenter, och möjliggör integrering i befintliga databaser för cirkulärt användande.

Genomförande

Projektets tre arbetspaket är följande;

-Samordning, kommunikation och spridning av resultat

-Datainsamling och digitalisering

-Skapande av databas och testning

Projektperiod 2022-07-01-2024-06-30

Projektägare: Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Projektledare: Andrea Luciani

Kontaktuppgifter: andrea.luciani@ltu.se

Comments are closed.