Home » Blogg
Programkonferens i historiska lokaler

Programkonferens i historiska lokaler

Bild: Bröderna Söderbergs Metallgjuteri i Eskilstuna, Digitalt museum.

I början av mars var det dags för den första programkonferensen inom Spara och bevara etapp IV. Konferensen förlades till Energimyndighetens huvudkontor i Eskilstuna. Tio nya projekt presenterades under dagen och möjliga samarbeten diskuterades, däribland frågor om livscykelperspektiv, simulering och effektiv klimatstyrning.

Energimyndighetens fastighetschef, Kerstin Jansson, höll under eftermiddagen en visning av lokalerna som råkar ligga i just en kulturhistorisk byggnad. 2017 flyttade nämligen myndigheten in i gamla Bröderna Söderbergs metallgjuteri. Flera energieffektiviserande åtgärder av de historiska industrilokalerna har gjorts, bl.a. så har golven lyfts och isolerats och belysningen är rörelsestyrd. Flera av möblerna är återanvända, ibland omklädda och ommålade. Solcellspaneler på taken bidrar med egenproducerad förnyelsebar el.

En del av originaldetaljerna har sparats, bl.a. har ett karakteristiskt hörn på huset lämnats utan att tilläggsisoleras. Invändigt finns bl.a. den gamla löneluckan, kassavalsdörren, trappor och järnbalkar kvar.

Fotograf: Susanna Carlsten och Tor Broström.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.