Postdoctoral position in indoor environment and energy use

Postdoctoral position in indoor environment and energy use

Postdoctoral position in indoor environment and energy use at the Department of Architecture and Civil Engineering at Chalmers.

More info:https://www.chalmers.se/en/about-chalmers/Working-at-Chalmers/Vacancies/Pages/default.aspx?rmpage=job&rmjob=7806&rmlang=UK

Deadline: 30 september, 2019

——————————————————————————————————————————————————-

Om Forskarnätverket Urban Futures

Forskarnätverket Urban Futures samlar forskare verksamma inom stadsutveckling och urbana frågor vid högskolor,

universitet eller organisationer som är parter till Mistra Urban Futures.

Nätverket är till för att du som forskare enkelt ska kunna söka och få kontakt med andra forskare

för att till exempel skriva gemensamma ansökningar eller bjuda in till seminarier.

 

Search in the network/Sök i nätverket/:www.urbanfutures.se

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *