Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning

Bildmontage: Tor Broström/Shifat ul Kabir.

Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet gäller alla byggnader och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Vad innebär det i praktiken? Hur fungerar lagen idag?

Den 10 december höll Spara och bevara ett internt webbinarium för alla projektdeltagare, programråd och särskilt inbjudna med fokus på ovanstående frågor. Rubriken var Hållbara avvägningar? Plan- och bygglagens tillämpning för bevarande av kulturvärden och effektiv energianvändning. Här hittar du mer information om talarna, deras Power point-presentationer samt information om forskningsprojektet de driver:

 

Medverkande

  • Melina Malafry,dr., postdok i klimat- och energirätt, Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet

Melinas PP-presentation

  • Mia Geijer, fil.dr, adjungerad lektor i kulturvård, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro.

Mias PP-presentation

 

Projektet

Projektet Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturhistoriska värden genomförs inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM). Projektets övergripande syfte är att utreda om lagarna är ändamålsenligt utformade för att förena målen om en hållbar energianvändning med  bevarande av kulturvärden. Utifrån det ska projektet föreslå förändringar i det rättsliga systemet.

Mer info om projektet hittar du här: https://rekoforskning.se/

14 Comments

  1. Pingback: 티비위키

  2. Pingback: click here!

  3. Pingback: 웹툰 미리보기

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *