Paula Femenias intervjuad i DN

Paula Femenias intervjuad i DN

Paula Femenias, forskare inom Spara och bevara, har intervjuats av Dagens Nyheter angående en nyligen gjord förstudie. Studien fokuserar på renoveringsåtgärder i bostäder och inre renoveringars klimatpåverkan. Den visar att det byggs om väldigt mycket i svenska bostäder.

– Klimatpåverkan av den inre renoveringen av lägenheter uppskattar vi till ungefär 40 procent högre än vad som betraktas som ”normalt” enligt försäkringsdata.

Intervjun i sin helhet går att läsa här.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *