Nya projekt inom E2B2 behandlar frågor om renovering och livscykelanalyser

Nya projekt inom E2B2 behandlar frågor om renovering och livscykelanalyser

E2B2, Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende, har precis beviljat 17 nya projekt finansiering för sammanlagt 32 miljoner kronor. Målet är att projekten ” ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället”.

Flera projekt har kopplingar till Spara och bevara eftersom de bl.a.  innehåller frågor om renovering av befintlig bebyggelse, livscykelanalyser och cirkulära kretslopp. E2B2 skriver bl.a. att:

Energi- och resurseffektiviserande drift och förvaltning av byggnader hamnar lätt i skymundan för renoveringsbehov eller nybyggnadsrelaterade frågor. Men nu satsar E2B2 på det viktiga ämnet i flera projekt. Bland annat ska ett ramverk för inventering och statusbestämning av byggnader tas fram i samverkan med näringsliv och experter. Det ska leda till bättre åtgärdsplanering och en mer energi- och miljöanpassad drift och förvaltning.

Läs mer om de nya projekten här

 

Tips! E2B2 har i dagarna även öppnat ytterligare en utlysning, denna gång på 50 miljoner, för projektidéer inom energieffektivt byggande och boende.

Mer information om utlysningen hittar du här

One Comment

  1. Pingback: daftar togel singapore

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *