Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om PBL och kulturvärden. Utbildningen riktar sig framförallt till handläggare och personal på kommuner som arbetar eller kommer i kontakt med plan- och byggprocessen och målet är att de som genomfört utbildningen får en grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden.

Utbildningen ges i form av filmer med inspelade föreläsningar och exempel, den är kostnadsfri och öppen för alla. Målet är att den som genomför utbildningen sen kommer att ha en grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden. Utbildningen är uppdelad på följande sex delar:

  • Kulturvärden – ett allmänt intresse
  • Översiktsplan och kulturvärden
  • Detaljplan och kulturvärden
  • Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
  • Lov och kulturvärden
  • Byggprocessen och kulturvärden

Mer om utbildningen här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/kultur/

Gå direkt till utbildningsfilmerna: https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/5495

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *