Ny standard för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Ny standard för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Att bevara exteriören på en historisk byggnad och samtidigt öka energieffektiviteten är inte nödvändigtvis en motsättning. Den nya standarden EN 16883:2017, Conservation of cultural heritage, ger vägledning om hur man förbättrar energiprestanda för historiskt värdefulla byggnader. En grupp bestående av 45 experter från 12 länder hade kartlagt riktlinjerna i sex år innan de publicerades av Europeiska standardiseringsorganisationen i juni 2017. Forskare som arbetar för IEA Solar Heating and Cooling Program, även känd som IEA SHC, är nu på jakt efter lämpliga fallstudier för att utvärdera processer och bedömningar som föreslås i standarden.

Vi ser standarden som ett användbart verktyg, eftersom den fastställer en normativ arbetsmetod som planerare och arkitekter kan använda vid ombyggnad av historiska byggnader, säger Tor Broström, forskare vid Uppsala universitet i Sverige.

Mer information hittar du här.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.