Nätverket Heritage Science Sweden höll sin årliga konferens på Historiska museet i Stockholm

Nätverket Heritage Science Sweden höll sin årliga konferens på Historiska museet i Stockholm

Tor Broström informerade om Spara och bevara samt om planerna på ett nationellt nätverk för frågor om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Konferensen ägde rum den 8-9 November, 2022.

Här finner du mer information om konferensen: HSS Forum 2022 – Heritage Science Sweden

Comments are closed.