Home » Blogg
Mögelrisk när kyrkor sänker temperaturen i vinter – inslag i Kulturnytt i P1.

Mögelrisk när kyrkor sänker temperaturen i vinter – inslag i Kulturnytt i P1.

I den första etappen av Spara och bevara var det många projekt som handlade om inneklimat och energieffektivisering kyrkor. Det fanns stora utmaningar både i form av höga uppvärmningskostnader och problem med inneklimat till följd av att kyrkorna värmdes upp  allt mer sällan. Även om jag inte har några mätbart underlag är det uppenbart för mig att resultaten från forskningen  har nått ut . Antikvarier, ingenjörer och fastighetsansvariga  inom kyrkans organisation har fångat upp forskningsresultaten och omsätter dem i praktiken.

Med kraftigt höjda elpriser är uppvärmning av kyrkor återigen ett hett område. Svenska kyrkan anordnade ett webinarium om kallställning av kyrkor med 250 åhörare. Jag bidrog med en presentation om energieffektiv klimatstyrning för kyrkor som inte används. Som en följd av webinariet blev jag kontaktad av radions Kulturnytt som gjorde ett kort inslag. Plötsligt pratar ”alla” om uppvärmning av kyrkor  och det är många som hör av sig och vill ha råd och stöd.

I den nuvarande etappen av Spara och bevara har vi tre projekt som handlar om kyrkor:

  • Energieffektiviserings- och klimatomställningsåtgärder med bevarade kulturvärden för medeltida kyrkors takkonstruktioner av trä
  • Goda exempel på praktiska åtgärder för god luftkvalitet, minimerat värmebehov & rätt fuktförhållande i svenska kyrkor – Uppföljning och analys
  • Kyrkor som flexibel resurs i framtidens elsystem

Det kommer alla att bidra till kunskapen om hur vi kan fortsätta att använda kyrkorna idag och samtidigt bevara dem till kommande generationer.

Lyssna här.

Comments are closed.