Matos förvandlas till värmekälla istället för besvär

Matos förvandlas till värmekälla istället för besvär

I senaste numret av Energi & Miljö går det att läsa om ett projekt som med hjälp av spirorör energieffektiviserar större sekelskifteshus och lamellhus från 1930-talet. Spiroröret fungerar som en värmeväxlare och kopplas till befintliga frånluftskanaler, vilket är mycket passande för just kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den värme som finns i husets frånluft förs tillbaka in, renad och förvärmd. Eftersom luften hämtas i höjd med taket så får man dessutom en positiv bieffekt. Luften är nämligen renare än om den hämtas i markplan där massor av giftiga partiklar utsöndras och rörs upp av bilar som passerar.

Energi & miljös hemsida går det att beställa en prenumeration på tidningen.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.