Läs om Spara och bevara i Energivärlden

Läs om Spara och bevara i Energivärlden

Nu kan du läsa en artikel om forskningsprogrammet Spara och bevaras historik och utveckling på Energivärldens webb. Som ni säkert vet så har det kulturhistoriska byggnadsbeståndet stor potential att kunna energieffektiviseras, men ovarsamma ingrepp riskerar att förvanska byggnaderna.

Beroende på insats går det att göra effektiviseringar på mellan 10 till 50 procent, säger Tor Broström. För de byggnader som har störst potential rör det sig om grundläggande åtgärder som ännu inte har gjorts: till exempel att isolera bjälklag till vindar och källare, täta fönster och se till att ventilationen är tillfredsställande.

Läs mer på Energivärldens hemsida.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *