Läs artikeln i Nerikes Allehanda – ”Byt inte fönster i onödan!”

Läs artikeln i Nerikes Allehanda – ”Byt inte fönster i onödan!”

”Fönsterbyte kan tyckas vara en obetydlig fråga och en trivial del i fastigheters underhåll. Men inget kan vara mer felaktigt. Fönster är husets ögon och ger liv och själ till byggnaden. När nyinstallerade fönster avviker från byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska karaktär blir följden att byggnaden förvanskas. Därmed förlorar inte bara den enskilda byggnaden sin själ, även omkringliggande stadsmiljö riskerar att påverkas negativt”.

Läs hela artiklen.
Byt inte fönster i onödan! – NA

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.