George Romney - Sketch for Canidia and the Youth. Foto: Wikimedia Commons

Konsten att dölja nya installationer i gammalt hus

I senaste numret av Energi & Miljö (nr  11-12 2016) har huvudartikeln koppling till det Spara & bevara jobbar med nämligen energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I januari 2017 återinvigs Skissernas Museum i Lund efter en större ombyggnation där energieffektivisering tillsammans med estetik varit särskilt viktigt.  Museet har fått nya ytor och större kapacitet men samtidigt har energikostnaderna hållits nere. Byggnaden, eller byggnaderna kanske man egentligen ska säga, härrör från olika perioder under 1900-talet. Några delar byggdes redan från början för museiverksamheten medan andra delar är återbruk av äldre byggnader. En av de största förändringarna i den senaste ombyggnationen var inglasningen av den tidigare öppna innergården, något som förändrat både klimatet och användningsmöjligheterna i rummet.

Byggnadens värms med fjärrvärme och arkitekternas önskan var att dölja de nya installationerna så långt som möjligt. Därför tas exempelvis frånluften ut genom perforerade plåtband under fönstren. Tilluften kommer in genom dräneringsrännor i golvet i de största publika rummen medan kontor och verkstäder värms med radiatorer. Återanvändning av aggregat har skett i de fall det varit möjligt och byggnaden återvinner både kyla och värme.

Foto: George Romney – Sketch for Canidia and the Youth. Källa: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *