Kompetensutveckling i energi, klimat och kulturarv

Kompetensutveckling i energi, klimat och kulturarv

Energi, klimat och kulturarv 15 hp – halvdistans (helfart)

Kursen behandlar hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan förvaltas på ett hållbart sätt i relation till ekonomi, brukande, miljö och bevarande. Du får träffa en tvärvetenskaplig grupp av lärare som tillhör de främsta forskarna inom detta område i Sverige. Samhällets reglering av inomhusklimatet och växande krav på energieffektiva åtgärder i byggnaderna problematiseras. Vidare behandlas klimatförändringarnas inverkan på kulturarv såväl historiskt som idag. Möjligheterna att styra inomhusklimatet med hänsyn till en mer hållbar användning av energi behandlas. Metoder för riskbedömningar och arbete som ska förebygga skadliga effekter av klimatförändring tas slutligen upp till behandling. Kursen genomförs huvudsakligen på distans genom att undervisningen koncentreras till några sammankomster vid Campus Gotland. Mellan sammankomsterna arbetar du självständigt.

Mer info och anmälan (OBS öppnar 15/7): http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5KV778&typ=1

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.