Preliminära resultat från projektet om hampa-kalk tyder på goda isolerande egenskaper

Preliminära resultat från projektet om hampa-kalk tyder på goda isolerande egenskaper

Projektet Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk har börjat få fram preliminära resultat som är intressanta.

Sedan projektet startade har flera tester påbörjats. Ett fullskaletest, där en fasad på en historisk byggnad renoverades med ett skikt av hampakalk, påbörjades i september 2017 i Visby och på Lunds Tekniska Högskola byggdes våren 2017 två testväggar i fullskala i EDB-labbet. Den ena testväggen består av en trästomme täckt av kalkputs (uppbyggd som en traditionell historisk bulhuskonstruktion), den andra en likadan trästomme täckt med ett skikt av hampa-kalk och kalkputs. Dessa båda väggar utvärderas med mätningar av energiåtgång för uppvärmning av det bakomliggande rummet samt fukt- och temperaturförhållanden i väggen.

Preliminära resultat tyder på en energieffektivisering när hampa-kalk används (se nedanstående bild). Rummet med fasad i hampa-kalk verkar vid utetemperaturer runt 10-15°C bara kräva en tredjedel av energiförbrukningen jämfört med den ”orenoverade” historiska fasaden. Vid lägre utetemperatur verkar skillnaden dock bli mindre; rummet med fasad i hampa-kalk kräver då ungefär 60% av elförbrukningen jämfört med det andra rummet. Detta är preliminära resultat som inte analyserats färdigt än. Vi följer därför projektet med intresse!

Bild: Elförbrukning i rum 108 (bulhusfasad med kalkputs) och rum 109 (bulhusfasad med hampa-kalk)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *