Inbjudan till informationsträff kring EraNet Sustainable Urban Global Initiative

Inbjudan till informationsträff kring EraNet Sustainable Urban Global Initiative

Välkommen att anmäla dig till ett informationstillfälle den 19 december i Stockholm (se länk och bilaga för ytterligare information) för en utlysning inom hållbar stadsutveckling Sustainable Urbanisation Global Initiative. Det är ett samarbete med ca 25 olika finansiärer globalt och från Sverige medverkar Energimyndigheten och Formas. Utlysningen fokuserar på utmaningar kring hållbar stadsutveckling utifrån mat-vatten-energi nexus (systemflöden och dessas samspel). Inom utlysningen kan internationella partners utveckla kunskap och lösningar på utmaningarna som rör resursflöden av mat-vatten-energi i urbana miljöer (hum/sam såväl som tek/nat och tvärvetenskap välkomnas). Utlysningen öppnar i december 2016.

Program: informationstraff-sugi-december-2016-161114

Mer mer info och anmälan: http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/161219-informationstraeff-utlysningen-sugifwe-nexus/

eller via kortlänken (t.ex. att använda på twitter): http://bit.ly/2fyN411

 

Svensk kontaktperson för Energimyndigheten är Maria Alm 016-544 21 43.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.