Inbjudan slutkonferens för Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Här kan du läsa mer om Spara och bevara. Här kan du läsa mer om pågående forskningsprojekt.


Datum: 20-21 Mars 2024

Tid: start 10.00 och slut 13.00

Plats: Wisby Strand i Visby

Dessa dagar kommer att innehålla presentationer från projekten i etapp IV, diskussioner och nätverkande.

Registrering och kaffe klockan 09.00-10.00 den 20 Mars. Program skickas ut cirka två veckor innan.

Klicka här för att komma till programmet.

Klicka här för att komma till anmälan.
Klicka här för information om resa.

Finns det frågor? Ta kontakt med Annie Nyström (annie.nystrom@geo.uu.se).


Välkommen!

Konferensen anordnas i samarbete med Region Gotland.

Comments are closed.