Inbjudan från Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune; presentation från projektet bevara byggnader – bevara klimatet

Inbjudan från Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune; presentation från projektet bevara byggnader – bevara klimatet

Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune bjuder in till presentation av resultat från projektet bevara byggnader – bevara klimatet.
Datum: 12 Januari
Tid:  12.00-15.45
Plats: Strandgaten 21 – Bystyresalen i Victoriakvartalet, Hamar. Går även att delta digitalt.
Anmälan: senast den 3 januari. Skicka ett mail till: bevarbygg.bevarklima@gmail.com

Information om eventet finns här på Facebook: https://www.facebook.com/events/963036794619795?ref=newsfeed

 

”Prosjektet presenterer nye data og resultater

I prosjektet Bevar bygg – Bevar klima har målet vært å skaffe kunnskap om hvilken betydning energioppgradering og bruk av bygninger kan ha for klimautslipp i Innlandet. Bygg- og anleggsbransjen står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Vi trenger et godt og solid kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra i arbeidet med å redusere klimagassutslipp i denne sektoren.

Asplan Viak og Energibygg AS har utarbeidet to rapporter på oppdrag av Innlandet fylkeskommune. Disse to rapportene vil Mie Fuglseth og Bjørge Sandberg-Kristoffersen fra Asplan Viak presentere for oss.

Etterpå blir det paneldebatt, ledet av Hanne Rønneberg, spesialrådgiver i SINTEFs konsernledelse og vinner av Byggenæringens Ærespris 2021.

Paneldebatt:
Deltagare i panelen:
Hanna Geiran, Riksantikvar
Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen
Kjetil Bjørklund, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Rangdi W. Krogstad, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Innlandet (EBAI)
Aud Hove, Fylkesvaraordfører Innlandet fylkeskommune
Mie Fuglseth, Asplan Viak


Program för dagen:
12.00-12.30: Registrering og kaffe
12.30-12.40: Innlandet fylkeskommune ønsker velkommen
12.40-14.15: Presentasjon v/ Mie Fuglseth og Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Pause
Spørsmål og diskusjon
14.15-14.30: Kaffepause
14.30-15.30: Paneldebatt
15.30-15.45: Avrunding”

Här kan ni läsa projektets rapporter. Det är nummer två som kommer att presenteras den 13 Januari.

Rapport nummer 1

Rapport nummer 2