Home » Handbok

Handbok

Projektet har publicerat en antologi där en översikt i kombination med fördjupningar ger läsaren en bred bild av hampakalkens egenskaper:

Fulltext-PDF: Antologi

 

Innehåll

Balksten, K., Strandberg-de Bruijn P. B. (red) (2019):

 • Hampakalk – tilläggsisolering på reveterade trähus och saltskadat tegelmurverk
 • Nygren, S. & Balksten, K., Reveterande bulhus i Visby, kapitel 2
 • Olsson, E., Lera i svenska byggtradition, kapitel 3
 • Johansson, F., Tegelmurverkens utveckling i Sverige, kapitel 4
 • Balksten, K., Saltvittrande tegelmurverk, kapitel 5
 • Strandberg-de Bruijn, P. & Balksten, K., Hampakalk som byggnadsmaterial, kapitel 6
 • Strandberg-de Bruijn, P., Balksten, K. & Donarelli, A., Hampakalk för tilläggsisolering, kapitel 7
 • Balksten, K. & Strandberg-de Bruijn, P., Hampakalk mot saltvittring, kapitel 8
 • Johansson, S., Hampakalkens risk för mikrobiell påväxt, kapitel 9
 • Edbladh, J. & Persson, J., Hampakalk för brandskydd på reveterade trähus, kapitel 10
 • Källgren, V., Hampakalk för god akustik, kapitel 11