Home » Handbok

Handbok

PDF-fil med infoblad

Detta informationsblad har tagits fram som en del i Statens fastighetsverks, Sustainable Innovations och Lunds Universitets projekt – Ventilation i kulturbyggnader. Energimyndigheten har delfinansierat projektet inom programmet Spara och Bevara.

Baserat på projektets erfarenheter finns här information om vad man bör tänka på när man jobbar med ventilation i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Detta informationsblad gör dock inte anspråk på att vara heltäckande för den stora variation av situationer man ställs inför. I fall där kulturmiljön berörs är det viktigt att involvera antikvarisk expertis redan i planeringen.

 

Källor och kompletterande lästips
Ventilation i äldre byggnader, Statens fastighetsverk 2009
Projekteringsanvisningar VVS & Kyla, Statens fastighetsverk 2015
Beskrivning av sex projekt inom Statens fastighetsverk, Sustainable Innovation 2018
• Energi- och inneklimatåtgärder på ventilation i kulturhistoriska byggnader – Mätningar och
analys, Lunds Universitet 2018
Metodik för utredning av ventilationsfunktion, Belok 2015