Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv – nyutkommen antologi

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv – nyutkommen antologi

I förra veckan höll nätverket SIRen sin slutkonferens i Stockholm. SIRen står för Sustainable Integrated Renovation och har finansierats av Formas och har fungerat som ett nätverk där akademi och bransch har samlats för att bidra till högre hållbarhet inom renovering. Forskningen som bedrivs inom nätverket ”syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt”.

SIRen har precis gett ut den populärvetenskapliga antologin ”Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv” som bland annat innehåller texter om varsam och hållbar energirenovering. Inom kort kommer den att finnas tillgänglig via http://www.renoveringscentrum.lth.se/siren/publikationer/

SIRens forskningsmiljö är kopplad till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. På deras hemsida hittar du olika publikationer och mer information om nätverket.

One Comment

  1. Pingback: พรมปูพื้นรถยนต์ 6d

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *