Home » Luft/luftvärmepump ger skonsamt inneklimat i historisk miljö

Luft/luftvärmepump ger skonsamt inneklimat i historisk miljö

ludgo
Foto: Martin Olsson, Riksantikvarieämbetet
 

Sammanfattning
Ludgo kyrka är en stenkyrka i Nyköpings kommun. Två luft/luft-värmepumpar installerades för att spara energi och skapa ett skonsamt inneklimat, så kallad skyddsvärme.

Beskrivning av byggnaden
Ludgo kyrka är en stenkyrka i Nyköpings kommun. Långhuset är byggt på 1100-talet, tornet och koret är från 1600-talet. Väggarna och valven inne i kyrkan är vitputsade. I kyrkorummet finns flera värdefulla inventarier, bland annat finns textilförvaring samt predikstol och skulpturer i bemålat trä.

Energieffektiviserande åtgärder
Kyrkan värmdes tidigare upp vid behov med direktverkande el. I oktober 2006 installerade församlingen två luft/luft-värmepumpar i kyrkan. Det är meningen att de ska stå för grundvärmen som behövs för att skapa ett skonsamt inneklimat mellan förrättningarna. Högskolan på Gotland genomför i samarbete med församlingen, länsstyrelsen och stiftet undersökningar om hur den här lösningen påverkar inneklimatet och de känsliga föremål och material som finns i kyrkan. Eftersom det är en speciell byggnad med högt kulturhistoriskt värde har det också varit viktigt att installationerna inte stör byggnadens utseende. En viktig fråga är hur mycket energi man kan spara, och om verkningsgraden av värmepumparna går att höja ytterligare.

Resultat och slutsatser
En besiktning och funktionskontroll genomfördes i februari 2007 och resultaten visade att värmepumparna fungerar värmetekniskt enligt förväntningarna och ger en väsentlig energibesparing. Vid grundvärme är temperaturen jämnt fördelad i kyrkorummet och luftrörelserna är måttliga. En avstämning gjordes i maj 2007, som visade att den relativa fuktigheten hållit sig mellan 50 och 60 % under nästan hela våren. Värmepumparnas kapacitet hade under hela perioden sedan de installerades inte nyttjats till sin fulla kapacitet. Trots det var energibesparingen hög. Värmepumparna har sedan utnyttjats i större utsträckning, med målet att de ska täcka minst 50 % av kyrkans värmebehov. Fler undersökningar kommer att göras med avseende på försmutsning, energiförbrukning och klimatpåverkan.

Kontaktinformation
Tor Broström
Kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland
tor.brostrom@konstvet.uu.se

Ludgoträskulptur