Home » Solenergi och lågemissionsglas i kombinerad lösning

Solenergi och lågemissionsglas i kombinerad lösning

lauriston2
Foto: Nicholas Heath, Changeworks

 

Sammanfattning
Det skotska Energy Heritage-projektet har genomfört energieffektiviserande åtgärder i nio historiska hem i världsarvet Edinburgh, samt installerat solvärmesystem till 49 lägenheter. .

Beskrivning av byggnaden
Energieffektiviserande åtgärder genomfördes i nio lägenheter i samma trappuppgång i en så kallad ”Georgian tenement” på Lauriston Place i centrala Edinburgh. Det är ett traditionellt bostadshus med lägenheter i fyra till fem våningar. Byggnaden är skyddad enligt den skotska klassificeringen B och den ligger i världsarvsdelen av staden. Det var en utmaning att hitta ingrepp som skulle vara tillåtna i de de mycket värdefulla och känsliga byggnaderna. Alla lägenheter i studien hade centrala gasuppvärmningssystem, som var mellan 13 och 19 år gamla. Nästa steg var att installera solvärmesystem i 49 av dessa lägenheter.

Energieffektiviserande åtgärder
Som en del av Changeworks projekt Energy Heritage gjordes ett antal energieffektiviserande åtgärder i lägenheterna. Changeworks är en organisation för hållbar utveckling med bas i Edinburgh. Energy Heritage är ett av deras projekt, som har som mål att förbättra energieffektiviteten i bostäder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
De ursprungliga fönsterbågarna tätades och innerbågar med lågemissionsglas monterades på insidan av de flesta fönstren. I de fall de boende inte ville ha innerbågar tätades enbart de gamla fönstren. Fönsterluckor på insidan av fönstren finns traditionellt i dessa hus, och där de tagits ur funktion togs de nu åter i bruk. Fönsterluckorna ökade märkbart fönsternas värmemotstånd.
Källarvåningens golv och vindsbjälklaget isolerades. Källargolvet var gjutet i betong (oisolerad) och isolerades med ett nytt tunt isoleringssystem för att minimera förvanskningen av den historiska interiören. Nya A-klassade kondenserande gaspannor installerades för uppvärmningen. De boende i lägenheterna bytte till lågenergilampor och fick hjälp av energirådgivare för att hålla energiförbrukningen nere. Så kallade Smart Monitors installerades i lägenheterna, så att de boende dagligen kan se hur mycket energi de förbrukar och vad det kostar. Man har även installerat solvärmesysten i sju trappuppgångar belägna i hus med skiffertak med dubbla takfall. Detta dubbla takfall bildar en sänka i mitten på taket, en perfekt placering av solpaneler då majoriteten av panelerna göms i dessa sänkor. Installationen tillhandahöll varmvatten inte endast till de översta våningarna utan även ned till de i gatunivå. Se länkarna i faktarutan till höger för mer information.

Resultat/Slutsatser
Den årliga energiförbrukningen minskades i medel med 5000 kWh (och i vissa fall upp till 12000 kWh) per lägenhet. De årliga koldioxidutsläppen från varje lägenhet minskade med i medel 1 ton (och i vissa fall upp till 2,4 ton)efter att de energieffektiviserande åtgärderna gjorts. Resultatet av installationen av solvärmesystem är att 49 historiskt byggda ?tenement?-lägenheter nu har halva årsbehovet av sitt varmvatten genom en förnyelsebar energikälla ? solen. Bränslekostnaden minskade genom denna installation som även bidrog till ett minskat beroende av fossila bränslen samt lägre kolutsläpp från husen. Renewable Heritage syftade till att visa på möjligheten att använda mikroproduktionssystem i traditionellt byggda, skyddade hus utan att göra eftergifter beträffande husens historiska karaktär eller uttryck.

Kontaktinformation
Energy Heritage
Changeworks, Edinburgh
nheath@changeworks.org.uk

lauriston
Foto: Kim Traynor, Wikimedia commons