Home » Kyrkultsstugan på Skansen – en känslig miljö som krävde dolda installationer

Kyrkultsstugan på Skansen – en känslig miljö som krävde dolda installationer

Bild: De väggfasta bänkarna döljer kamrörsradiatorerna inne i Kyrkultsstugan.

En av de första byggnaderna som flyttades till Skansen av Arthur Hazelius är den så kallade Kyrkhultsstugan från Blekinge. Huset har en mycket ålderdomlig karaktär då stugan är sammanbyggd med loftbodar i båda ändarna. Den samling som en gång visades i huset var under många år magasinerad hos Nordiska museet på grund av ett för dåligt inneklimat. Bonader, vävnader, kistor och dynor har tack vare en varsamt installerad klimatanläggning nu kunnat återföras till Kyrkultsstugan och idag kan besökare återigen uppleva den interiöra värld som konstruerades här på 1890-talet.

Kravet på inneklimat och installation
Den värdefulla föremålssamlingen som länge var magasinerad består av olika material, bl.a. textil och trä. För att samlingen skulle kunna återföras till Kyrkhultsstugan var kravet på inneklimatet därför en relativ luftfuktighet på max 55 % och en lägsta temperatur på 8 grader. Utöver detta fanns också krav på att installationerna i sig skulle vara väl dolda och inte påverka interiören negativt. Alla ingrepp i byggnaden skulle i möjligast mån undvikas. I övrigt fanns det samtidigt krav på att energikostnaderna skulle hållas så låga som möjligt.

Värme
För att uppnå kraven på värme och dolda installationer valde man att placera kamrörsradiatorer på strategiska men undanskymda platser, under eller i väggfasta sängar, bänkar och skåp. För att undvika kabeldragning och installationer inne i stugan drogs kablarna istället på utsidan av huset och in genom ett mindre antal hål. Några kablar doldes invändigt bakom hörnbrädor och en elcentral placerades undanskymt i en skrubb. I den tidigare öppna vindstrappan placerades en vindslucka för att minska värmeflödet uppåt och med hjälp av en monterad glasdörr isolerades ett rum med särskilt känsliga föremål för besökare.

Avfuktning
Ett avfuktningsaggregat har installerats och placerats tillsammans med elcentralen i skrubben. Aggregatet regleras utifrån mätvärden av inneklimatet i huset, dvs. när luftfuktigheten är för hög sätts avfuktningen igång. På utsidan släpps frånluften ut genom en under kalksten dold springöppning. Den avfuktade luften släpps in via dolda dragningar i de olika rummen.

Bilder: Elcentral och avfuktningsaggregat har installerats i en undanskymd skrubb. Hörnbrädor döjer nödvändiga invändiga elkablar. Dold utlopp för fuktig luft.

Kontakt

Sven-Erik ”Sverker” Sihlberg, Projektledare

Projektenheten / Bygg- och fastighetsavdelningen

Stiftelsen Skansen

Tel direkt +46 (0)8 442 8101
Mobil +46 (0)70 140 98 62