Home » Isolerglas sparar både karaktär och energi i slottsmiljö

Isolerglas sparar både karaktär och energi i slottsmiljö

Årsta
Foto: Carl Curman, Riksantikvarieämbetet
 

Sammanfattning
1600-talsbyggnaden Årsta slott i Södermanland har nyligen genomgått en renovering med syfte att förbättra inomhusklimatet. I samband med detta sattes isolerglas in i fönstren.

Beskrivning av byggnaden
Årsta slott på Södertörn i Södermanland byggdes 1660–67 av Claes Hansson Bielkenstierna och hans hustru Barbro Åkesdotter Natt och Dag. Huvudbyggnaden är uppförd i sten i två våningar. Slottet har genom åren restaurerats vid ett par tillfällen, bl.a. på 1910-talet, då telefoningenjör Gustaf Theodor Cedergren hade köpt slottet. Det har dock i stort fått behålla sitt klassiska 1600-talsutseende. Genom åren har flera kända karaktärer bebott Årsta, exempelvis kvinnorättskämpen Fredrika Bremer som författade flera texter på slottet under 1800-talet samt Lars Johan Hierta som grundade Aftonbladet. Sedan 1966 äger Österhaninge kommun egendomen. Idag fungerar slottet som museum och restaurang men även inspelningsplats till olika film- och TV-produktioner.

Energieffektiviserande åtgärder
De senaste åren har problem med drag och kallras på grund av otäta fönster uppmärksammats av personal vilket gjort att Tornberget som förvaltar byggnaden vidtagit åtgärder för att energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet. Dels sattes en bergvärmepump in, dessutom gjordes ett stort fönsterrenoveringsarbete. I samband med detta sattes nya isolerglas in i samtliga fönster på huvudbyggnaden samt på en av flygelbyggnaderna.

Resultat och slutsatser
Förhoppningen är att kunna se märkbara resultat på såväl inomhusklimat som energiförbrukning på slottet. Detta utan att göra några större förändringar av slottets karaktär.

Kontaktinformation
Nicke Norgren
Grundels Fönstersystem AB
0707-540399
nicke.norgren@grundels.se
www.grundels.se

Årsta 2