Home » Skyddsvärme med luft-/värmepump håller energikostnaderna nere

Skyddsvärme med luft-/värmepump håller energikostnaderna nere

RAÄ Gamla_pappershandeln_Edsbyn_03
Foto: Hans Lindqvist, Riksantikvarieämbetet

 

Sammanfattning
En luft/värmepump installerades i den Gamla pappershandeln i Edsbyn. Syftet var att hålla en skyddsvärme i byggnaden för att hejda förfallet under tiden för renovering av huset.

Beskrivning av byggnaden
Den Gamla pappershandeln är ett av många större trähus ritat av byggmästaren Olof Johansson i Edsbyn under årtiondena omkring sekelskiftet 1900. Byggnaden uppfördes 1907 och var avsett för uthyrning innehållande butiks- och banklokal i bottenvåningen och bostäder i övre våningen. Butiken var många år en pappershandel. Huset blev byggnadsminne 1990 eftersom det är ett av de bäst bevarade husen i sitt slag och ett för Olof Johansson typiskt hus. Idag är byggnaden under renovering.

Energieffektiviserande åtgärder
En luft/värmepump har installerats i byggnaden. Pumpen, en IVT 12 JHR-N, kan ställas ned till 10 grader och har inverterteknik vilket innebär att effekten anpassas efter värmebehovet i byggnaden. Luft/värmepumpen sprider värmen i nedre planet i byggnaden. Fläktarna och kompressorn har likströmsmotorer vilket ger en lägre energiförbrukning. Verkningsgraden ska vara 3,6 vid fabrikens test. Luft/värmepumpen kan via en IR-adapter fjärrstyras och en automatisk fuktreglering finns också som tillbehör.

Resultat och slutsatser
Luft/värmepumpen har fungerat bra och gett tillsatsvärme även under långa perioder med under minus 20 grader. Energianvändningen är betydligt mindre jämfört med skyddsvärmelösning med direktverkande el.

Kontaktinformation
Olle Berglund
Energirådgivare, Ovanåkers kommun
Olle.Berglund@ovanaker.se

20090714113123_858