Home » Från slott till koja i Skottland

Från slott till koja i Skottland

Historic environment Scotland har satsat på att publicera olika goda exempel där man arbetat med energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessa presenteras i form av olika case studies. Exemplen är varierande, både vad gällande byggnader och metoder. Slott, flerbostadshus och tullhus är bara några av de olika case studies som lyfts fram.

Klicka här för att komma åt publikationerna i fulltext.