Home » Fönster behöver inte bytas för att bli mer energieffektiva

Fönster behöver inte bytas för att bli mer energieffektiva

Tullhuset2
Foto: Lennart af Petersens, Stockholmskällan

 

Sammanfattning
Generaltullstyrelsens hus (Fastighetsbeteckning Argus 8) från 1700-talets andra hälft ligger i Gamla stan i Stockholm. Huset fick nya isolerglas i samband med en renovering för att energieffektivisera huset.

Beskrivning av byggnaden
Generaltullstyrelsens hus, som ligger i Gamla stan i Stockholm, uppfördes 1783-88 efter ritningar av Erik Palmstedt. Huset byggnadsminnesklassades i mitten av 1990-talet och beskrivs i samband med det på följande sätt:

Fasaden är komponerad med nyantikens renodling av formen, murytan delas in av en distinkt kvaderrustik med ytmässigt samband med de i murlivet placerade fönstren. En kraftigare och mer skuggfångande artikulering är koncentrerad till takkornischen och sandstens- och gjutjärnsportalen, där rustiken fortsätter i kolonnerna, som bär ett tungt doriskt entablement. Bottenvåningen är byggd som en stor kryssvälvd sal, kallad Kyrkan, med järnkrokar i valven för upphängning av balansvågar. Mellanvåningen inreddes till kontorsrum. I övervåningen inrymdes en magnifik paradlägenhet för generaldirektören. Tullhuset om- och tillbyggdes på 1930-talet varvid bl a ”Kyrkan” uppdelades i kontorsrum.

Tidigare hade Tullverket sin verksamhet här men i dag finns här kontorslokaler med flera hyresgäster.

Energieffektiviserande åtgärder
Under våren 2014 avslutades ett stort renoveringsarbetet som delvis inkluderat en installation av ca 1000 st isolerglas. Isolerglaset syns inte och runt glaset sitter en dekorlist i trä som är i samma färg som runt fönstret för att smälta in. Utöver detta så har också solfilm satts upp i fönstren för att minska skarpt solljus inne i lokalen.

Resultat/Slutsatser
Fastighetsbolaget Vasakronan räknar med en minskning av energiförbrukningen på 18-19 procent per år och konstaterar att insatsen lämpar sig bra i en fastighet som denna med så många fönster. Förutom energieffektiviseringen räknar man med en tystare och bättre arbetsmiljö som resultat av insatsen.

Kontaktinformation
Nicke Norgren
Grundels Fönstersystem AB
0707-540399
nicke.norgren@grundels.se
www.grundels.se

Tullhuset