Goda exempel

Det går att kombinera energieffektivisering med bevarande av historiska byggnader och inventarier, det finns det många exempel på. Här visar vi upp goda exempel på energibesparande projekt i byggnader med höga kulturhistoriska värden. Visa upp ditt goda exempel! Vill du sprida dina goda erfarenheter om ett varsamt energiprojekt? Skicka in … Fortsätt läsa Goda exempel