Genomfört webbinarium inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”.

Genomfört webbinarium inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”.

Hur kan vi se på solpanelers användbarhet i bostadsområden där det finns en stor potential för sol-el samtidigt som det också finns betydande kulturvärden?

Ett webbinarium genomfördes den 11 januari inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”. Arkitektstudenten Livia Bruno redogjorde för en studie hon utfört inom projektet och som gick ut på att identifiera några bostadsområden i Stockholm och diskutera möjliga lösningar för placering av solpaneler på hustak. Studien tar hänsyn till lagstiftning, data om solenergipotential och data om kulturhistoriska värden. Webbinariet lockade ett 15-tal deltagare från olika professioner och ledde till intressanta diskussioner.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *