Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

”Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelse
Vill du bidra till utvecklingen av ny kunskap, nya perspektiv och lösningar för en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Nu välkomnar vi projektförslag till den första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse”.

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som möter utmaningarna kring bebyggelsens energianvändning och som har potential att bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse. Här ingår resurs- och energianvändning inom hela den byggda miljön över hela livscykeln, inklusive hushållens och enskilda människors perspektiv, val, vanor och incitament.

Projekten ska ta fram ny kunskap om, nya perspektiv på eller nya lösningar för produkter, teknik, processer, tjänster, metoder, policy och regelverk för en effektiv resurs- och energianvändning i bebyggelsen.

Utlysningen omfattar följande exempel på utmaningsområden:

  • Bebyggelsen som effektiv och flexibel nod i energisystemet
  • Renoveringsbehov och bebyggelsen med sämst energiprestanda
  • Helhetssyn och samverkan för hållbar energi i bebyggelsen
  • Styrmedel och incitament som bidrar till energi- och klimatomställningen.

Sista dag för ansökan är den 4 Oktober 2023.
Läs mer om utlysningen

Comments are closed.