Forskningsprogrammets resultat och effekter sammanfattas i nypublicerad artikel

Forskningsprogrammets resultat och effekter sammanfattas i nypublicerad artikel

I den nya artikel Twelve Years of Energy Efficiency in Historic Buildings in Sweden presenterar Marie Claesson och Tor Broström Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara. Programmet inleddes 2006 och artikeln ger en översikt av dess mål och projekt men också de allmänna resultaten av programmet.

Över tid har Spara och bevaras inriktning utvecklats från att huvudsakligen handla om inomhusklimatkontroll i monumentala byggnadsminnen till mer allmänna problem i det större beståndet av byggnader med kulturvärden. Teknisk forskning baserad på kvantitativ analys har dominerat under alla tre etapper, men de flesta projekt har haft tvärvetenskapliga komponenter.

Resultaten från programmet har presenterats i 31 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 67 konferenspapers, fem böcker och fem doktorsavhandlingar. Projekten har också bidragit till CEN-standarder och resulterat i ett antal kandidat- och magisteruppsatser. En lika viktig långsiktig effekt av programmet är att antalet svenska forskare på fältet har ökat från praktiskt taget ingen år 2007 till 18 seniorforskare och tolv doktorander från tio universitet 2014.

Forskningsprogrammet Spara och bevara är unikt i ett internationellt sammanhang. Förhoppningsvis kan det tjäna som ett exempel för andra länder om hur man tar itu med en viktig tvärvetenskaplig forskningsutmaning.

Få åtkomst till artikeln via Kunskapsdatabasen eller https://www.degruyter.com/view/j/rbm.ahead-of-print/rbm-2017-0012/rbm-2017-0012.xml (OBS, artikeln är låst).

2 Comments

  1. Pingback: blue meanie mushroom spores

  2. Pingback: tv hen tai gucken

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *