Home » Ventilationsåtgärder i kulturbyggnader

Ventilationsåtgärder i kulturbyggnader

Hus byggda före runt mitten av 1900-talet var ursprungligen självdragshus utan fläktar. Ofta har ventilationsfunktionen också byggt på lokala eldstäder och vädring via fönster. Med ökade krav på inomhusmiljön och förändrad användning av byggnaderna, har ventilationslösningarna ofta helt byggts om eller kompletterats för att öka luftomsättningen. Särskilt i samband med större renovering av byggnader finns anledning att undersöka möjligheterna att förbättra både inomhusklimat, inomhusmiljö och energieffektivitet men det finns även goda möjligheter att i den löpande förvaltningen göra en hel del mindre omfattande åtgärder. Åtgärderna behöver dock anpassas till respektive byggnads kulturvärden och restriktioner, mål och strategier som bestäms t.ex. i byggnadens vårdprogram.

Projektet har syftat till att undersöka energieffektiviserande ventilationsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, baserat på metoder som har stor generaliseringsgrad och som bedömts ha en tillräckligt god totalekonomi.

Handbok

Det kan finnas olika anledningar till varför ventilationsåtgärder behövs. Klicka här för att ladda ner ett informationsblad om projektets erfarenheter.
Läs mer

Publikationer

Projektets publikationer hittar du här.
Läs mer

Tidigare projektdokumentation

Klicka här för att ladda ner information om bl.a. genomförandeplanen som upprättades vid projektstarten.
Läs mer

 

Projektägare: Statens fastighetsverk, Sustainable Innovation och Lunds universitet

Projektledare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

Kontaktuppgifter: jan.kristoffersson@sust.se