Home » Handbok – Potential och policies

Handbok – Potential och policies

Denna rapport syftar till att ge en handboksmässig beskrivning av hur resultaten från projekten kan komma till användning.

Fulltext-PDF: Handbok Potential och policies

 • Kapitel 1 Inledning har skrivits av Tor Broström
 • Kapitel 2 Övergripande metod har skrivits av Tor Broström och Petra Eriksson
 • Kapitel 3 Var det bättre förr?– Vad säger om energideklarationsdatabasen om äldre byggnaders energianvändning? har skrivits av Anna Donarelli och Tor Broström
 • Kapitel 4 Särskilt värdefulla byggnader och kulturvärden har skrivits av Petra Eriksson
 • Kapitel 5 Fallstudier har skrivits av Petra Eriksson och Vlatko Milić
 • Kapitel 6 Kategorisering av större byggnadsbestånd har skrivits av Anna Donarelli, Fredrik Berg och Tor Broström
 • Kapitel 7 Geografiska analyser av byggnadsbestånd med fokus på kulturhistoriskt klassificerade byggnader har skrivits av Tim Johansson och Petra Eriksson
 • Kapitel 8 Vidareutveckling av teknisk-ekonomisk potentialbedömning för energibesparing (TEPE)-metodiken har skrivits av Vlatko Milić, Patrik Rohdin och Bahram Moshfegh
 • Kapitel 9 Integrering av antikvarisk bedömning och teknisk ekonomisk optimering av energianvändning och LCC – Visbystudien har skrivits av Petra Eriksson och Vlatko Milić
 • Kapitel 10 Effektsignaturer har skrivits av Vlatko Milić, Patrik Rohdin och Bahram Moshfegh
 • Kapitel 11 Potentialbedömning förkostnadseffektiv energieffektivisering har skrivits av Vlatko Milić, Patrik Rohdin och Bahram Moshfegh
 • Kapitel 12 Policies och riktlinjer har skrivits av Tor Broström och Petra Eriksson