Home » Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader

Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader

Idag finns det ett behov av energieffektiviserande åtgärder i historiska byggnader. För att säkerställa att sådana åtgärder kommer att ge det planerade resultatet utan att skada byggnaden eller skapa dåligt inomhusklimat, krävs en helhetssyn. För att kunna föreslå exakta åtgärder krävs en grundlig förståelse av det individuella objektet, den befintliga byggnadens funktion och hur åtgärderna kommer att påverka byggnaden. Detta kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. I detta projekt har ett koncept till en metod för att bestämma status på befintlig byggnad samt en metod för riskbedömning av energibesparande åtgärder presenteras. Metoden som utvecklats innefattar, i detta skede, byggnadsantikvariska, byggnadsbiologiska och byggnadsfysikaliska aspekter samt förslag till samverkan avseende brandsäkerhet. I arbetet ingår också validering av ett beräkningsverktyg för värme och fukt, WUFI, för användning under svenska förhållanden. Även tvåpostprocessorer för att kunna bedöma risk för mögeltillväxt har utvecklats. Huvudmålet har varit att utveckla en metod som kan användas praktiskt för bedömning av energibesparande åtgärder i olika typer av byggnader.

Fulltext-PDF med populärvetenskaplig sammanfattning

 

Handbok

Inom projektet har ett antal checklistor utvecklats för att täcka och bedöma de olika aspekterna av en byggnad; de byggnadsantikvariska, byggnadsfysikaliska och byggnadsbiologiska.
Läs mer

Publikationer

Projektets publikationer hittar du här.
Läs mer

Tidigare projektdokumentation

Klicka här för att ladda ner information om bl.a. genomförandeplanen som upprättades vid projektstarten.
Läs mer
Projektägare: Lunds universitet
Projektledare: Jesper Arfvidsson, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi
Kontakt: jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se