Home » Tidigare projektdokumentation

Tidigare projektdokumentation

Projektets syfte

Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap om ventilationens funktion i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Denna typ av byggnader kan vara skyddade och då är det svårframkomligt att uppdatera till modern ventilation med värmeåtervinning. För att minska uppvärmningsenergin måste istället luftomsättningen styras så att byggnaden inte ventileras mer än nödvändigt när den inte används men samtidigt tillräckligt när den används.

PDF-fil: Tidigare information om genomförande, förväntade resultat etc.