Home » Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Projektets syfte

Syftet var att göra en kategorisering av det svenska beståndet av historiska byggnader. Kategoriseringen skulle göra det möjligt att föreslå den mest kostnadseffektiva energibesparingspotentialen i det historiska byggnadsbeståndet.

Fulltext-PDF: Projektinformation

Projektägare: Linköpings universitet, Biogas Research Center
Projektledare: Bahram Moshfegh
Kontaktuppgifter: bahram.moshfegh@liu.se